ลูกค้าของเรา – คูโบต้า ก แสงยนต์ ลูกแก-กาญจนบุรี จำหน่ายรถไถ่ รถแทรคเตอร์ คูโบต้า


ตลอดระยะเวลา ห้าสิบกว่าปี ที่พี่น้องเกษตรกรได้ไว้วางใจเรามาอย่างยาวนาน
ทำให้เราไม่หยุดยั้งที่จะปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจะส่งมอบรอยยิ้ม ความสุข สู่พี่น้องเกษตรกรชาวไทย ขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

“เพราะความพึงพอใจของลูกค้าคือหัวใจของเรา”