ลูกค้าของเรา – คูโบต้า ก แสงยนต์ ลูกแก-กาญจนบุรี จำหน่ายรถไถ่ รถแทรคเตอร์ คูโบต้า


ตลอดระยะเวลา ห้าสิบกว่าปี ที่พี่น้องเกษตรกรได้ไว้วางใจเรามาอย่างยาวนาน
ทำให้เราไม่หยุดยั้งที่จะปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจะส่งมอบรอยยิ้ม ความสุข สู่พี่น้องเกษตรกรชาวไทย ขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

“เพราะความพึงพอใจของลูกค้าคือหัวใจของเรา”

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท คูโบต้า ก แสงยนต์
ลูกแก-กาญจนบุรี จำกัด
49/10-12 ม.8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์
034-566302, 034-566312
034-566789, 083-3102727
แฟกซ์
034-566310
อีเมล์
ksytractor@hotmail.com

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
(Contact Center)

สายด่วนฝ่ายขาย

สายด่วนงานบริการ
065-512-2000
สายด่วนแผนกอะไหล่
065-513-3000