Contact with us – คูโบต้า ก แสงยนต์ ลูกแก-กาญจนบุรี จำหน่ายรถไถ่ รถแทรคเตอร์ คูโบต้า

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อสอบถามใดๆ บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยทุกประการของท่าน รวมทั้งจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงงานบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


  แผนที่

  ข้อมูลติดต่อ

  บริษัท คูโบต้า ก แสงยนต์
  ลูกแก-กาญจนบุรี จำกัด
  49/10-12 ม.8 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
  โทรศัพท์
  034-566302, 034-566312
  034-566789, 083-3102727
  แฟกซ์
  034-566310
  อีเมล์
  ksytractor@hotmail.com

  ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
  (Contact Center)

  สายด่วนฝ่ายขาย

  สายด่วนงานบริการ
  065-512-2000
  สายด่วนแผนกอะไหล่
  065-513-3000